Phần mềm hội nghị truyền hình và họp trực tuyến tốt nhất.

Cisco Webex là một bộ công cụ họp trực tuyến phần mềm dựa trên đám mây, bao gồm: Webex Teams, Webex Meetings, và Webex Devices. Bộ phần mềm này hợp nhất nền tảng hội nghị web và công cụ cộng tác nhóm Spark của Cisco.

Cisco Webex
Cisco Webex
Cisco Webex

Hàng triệu cuộc họp. Một mạng bảo mật

Khả năng cộng tác và hội họp từ xa qua video Webex

Webex giúp hoạt động nhóm trở nên hiệu quả. Làm việc thông minh hơn nhờ Webex Meetings.

Trải nghiệm Cisco Webex Meetings mới

Tham gia hội họp từ xa qua video nhanh chóng và dễ dàng bằng Cisco Webex Meetings.

Tìm hiểu thêm
Webex

Tích hợp dịch vụ thoại thông minh vào Webex Meetings

Gói sản phẩm cung cấp

Webex Meetings cho phép doanh nghiệp tổ chức các cuộc hội nghị trực tuyến, họp online. Trình bày thông tin, chia sẻ ứng dụng và cộng tác trong các dự án từ mọi nơi, mọi thiết bị vào bất kỳ lúc nào. Hỗ trợ lên đến 1000 người tham dự bao gồm 200 điểm cuối video với khả năng phát trực tuyến.

Webex Events được sử dụng để tổ chức các sự kiện trực tuyến quy mô lớn, Hội thảo trên web. Hỗ trợ các tính năng như thu phí tham dự và xuất dữ liệu người tham dự đăng ký sang hệ thống CRM để theo dõi. Hỗ trợ lên đến 3.000 người tham dự và kết hợp lên đến 200 điểm cuối video.